Tekmovanje

Potek aktivnosti

Netekmovalni del kampanje je temeljil na proaktivnosti šol

 

  • V kampanji Pozor(!)ni za okolje so sodelujoče šole pripravile načrt in izvajale aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa na šoli.
  • Šole so najprej izpolnile spletni vprašalnik in pripravile strukturiran načrt aktivnosti oz. EKOnačrt. S tem so opredelile aktivnosti, ki so jih izvajale tekom leta.
  • Skozi šolsko leto so šole urejale EKOkotiček, kjer so predstavile utrinke izvedenih okoljskih aktivnosti šole.
  • Šole so ob koncu kampanje prispevale opise medletnih aktivnosti za poglavje v EKOučbeniku.

V okviru tekmovalnega dela so dijaki svoje okoljsko znanje pretvorili v konkretne rešitve
 

  • V začetku šolskega leta je vsaka šola izberala poljuben EKOizziv, za katerega je morala tekom leta poiskati konkretne rešitve. Šole so lahko izbirale med izzivi, ki so jih pripravili partnerji kampanje, in izzivi, ki so bili prepoznani v lokalnem okolju.
  • Na informativnih dneh, ki so na srednjih šolah potekali februarja 2017, je vsaka šola predstavila svoj EKOizziv in svoje rešitve na tako imenovani EKObum predstavitvi.
  • Šole so na podlagi EKOizzivov posnele enominutni EKOfilm, kjer so predstavile zamišljene rešiteve. Film je tudi v letu 2016/17 bil edini ocenjevalni del aktivnosti.
  • Filme je po vnaprej določenih kriterijih ocenila EKOmisija v sestavi partnerskih organizacij in predstavnikov pobudnika kampanje Goodyear Dunlop Sava Tires. Z "všečkanjem" pa so jih ocenili tudi obiskovalci spletne strani.