Uporabne informacije za partnerje

Do danes smo se dotaknili najrazličnejših tem s področja okoljevarstva: od ločenega zbiranja odpadkov do zmanjševanja porabe naravnih virov. Vse te teme smo v šolskem letu 2014/15 združili v krovno temo kampanje: zmanjševanje ogljičnega odtisa. S to temo nadaljujemo tudi letos.

Uporabne informacije za uspešno sodelovanje v kampanji Pozor(!)ni za okolje smo zbrali v E-priročniku, ki si ga lahko prenesete iz spodnje povezave. Najpomembnejše informacije pa lahko preberete tudi na tej strani.

E-prirocnik 2016/17

E-priročnik za uspešno sodelovanje v kampanji Pozor(!)ni za okolje 2016/2017 (.pdf, 1,50MB)

Kampanja 2016/17

V letošnjem šolskem letu v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje potekajo tekmovalne in netekmovalne aktivnosti.

Netekmovalni del: Izvajanje EKOnačrta

Kako poteka netekmovalni del kampanje?

Netekmovalni del predstavlja načrtovanje in izvajanje aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa na šoli in vključuje tri faze: izpolnitev vprašalnika in s tem zasnova EKOnačrta, urejanje EKOkotička in pripravo poglavja za EKOučbenik.

Koraki

 • Šole najprej izpolnijo spletni vprašalnik in tako pripravijo strukturiran načrt aktivnosti v obliki EKOnačrta, ki jih nato izvajajo tekom leta.
 • Skozi šolsko leto šole urejajo EKOkotiček, kjer predstavljajo utrinke izvedenih okoljskih aktivnosti šole.
 • Ob koncu kampanje šole opise medletnih aktivnosti prispevajo za poglavje v EKOučbeniku..
 • Aktivnosti v okviru netekmovalnega dela šole izvajajo proaktivno in se ne ocenjujejo.

Tekmovalni del: EKOizziv, EKObum predstavitev in EKOfilm

V začetku šolskega leta vsaka šola izbere poljuben EKOizziv, za katerega mora tekom leta poiskati konkretne rešitve. Rešitve, ki se jih dijaki domislijo, predstavijo na informativnih dneh.  O izzivu in predlaganih rešitvah posnamejo še kratek EKOfilm. Ta je letos edini ocenjevani del kampanje.

Koraki

 • Na začetku šolskega leta vsaka šola izbere poljuben EKOizziv. Izbira lahko med izzivi, ki jih pripravijo partnerji kampanje, ali izzivi, ki jih prepozna v svojem lokalnem okolju. EKOizziv spodbuja dijake, da se poglobijo v določeno okoljsko problematiko in razmislijo o konkretnih okolju prijaznih rešitvah. Pomeni konkretnejši premik iz teorije v prakso in predstavlja možnost večjega sodelovanja s partnerskimi organizacijami kampanje.
 • Tekom leta šola išče rešitve za izbrani izziv, pri tem pa se lahko poveže s partnersko organizacijo, ki je izziv predstavila ali drugimi šolami. Svoje delo beležijo v sliki in fotografiji za končni EKOfilm.
 • Na informativnih dneh EKOninje devetošolcem predstavijo šolo skozi okoljevarstven vidik. Z EKObum predstavitvijo osveščajo o zmanjševanju ogljičnega odtisa, okoljski problematiki na splošno ter o EKOizzivu in aktivnostih, ki jih šola izvaja v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje.
 • Vsaka šola v enominutnem EKOfimu prikaže svoj okoljski izziv in zamišljeno rešitev. EKOfilm je tudi v tem šolskem letu edini ocenjevani del kampanje. Video prispevke bo po vnaprej določenih kriterijih ocenila EKOmisija v sestavi partnerskih organizacij in predstavnikov pobudnice in nosilke kampanje, družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. Z "všečkanjem" jih bodo ocenili tudi obiskovalci spletne strani, zato je pomembno, da šole spodbujajo glasovanje za lastni EKOfilm. 

EKOninje

Pred začetkom tekmovanja sodelujoče šole med svojimi dijaki izberejo predstavnike kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki smo jih poimenovali EKOninje. Ključna vloga EKOninj, tj. prijateljev, ambasadorjev in bojevnikov za čisto okolje, je skrb za potek aktivnosti ter izvajanje tekmovalnega dela kampanje na šoli. To med drugimi vključuje tudi:

 • pomoč mentorjem šol pri vodenju kampanje,
 • sodelovanje pri pripravi aktivnosti v kampanji,
 • izvajanje aktivnosti ter
 • spodbujanje k odgovornemu ravnanju z okoljem ter osveščanje o pomenu zniževanja ogljičnega odtisa svojih vrstnikov, prijateljev, družinskih članov in ljudi iz lokalnega okolja.

Vsaka šola lahko izbere do 7 EKOninj. Seveda je zaželeno aktivno sodelovanje vseh dijakov šole, a le 7 vodilnih je vključenih v komunikacijo in bodo povabljeni na zaključni dogodek.

 

Želite slediti aktivnostim kampanje Pozor(!)ni za okolje? Prijavite se na prejemanje mesečnega e-obvestilnika! Izvedeli boste, kakšne aktivnosti potekajo na šolah in partnerskih organizacijah. Hkrati boste prejeli še video in avdio izjave Boštjana Gorenca – Pižame, ki kampanji letos daje prepoznaven, zabaven in poučen glas.

 

Prijava na e-obvestilnik Pozor(!)ni za okolje

Prosimo, vnesi svoje podatke v spodnje polje.

S klikom na 'Pošlji' potrjuješ, da te lahko umestimo na seznam prejemnikov e-novičnika.