Že veliko EKOobljub
Pomagaj nam jih zbrati 1.000.
Podpiši EKOobljubo!
Pozor(!)ni za okolje - EKOobljuba

Obljubljam, da bom s svojimi vsakodnevnimi dejanji vsak dan prispeval/a k zmanjšanju ogljičnega odtisa. S svojim zgledom želim krepiti zavedanje o pomembnosti skrbi za okolje ter vzpodbuditi k naprednemu razmišljanju za ohranitev naravnih danosti.

* E-naslov potrebujemo samo za preverjanje veljavnosti in ga ne bomo uporabljali za druge namene. Z enim e-naslovom lahko podpišete eno EKOobljubo.
Kako varujemo tvoje podatke, preberi v Varovanje zasebnosti.