O projektu

 

Kampanja Pozor(!)ni za okolje se je uradno pričela 1. junija 2010. Takrat je na pobudo družbe Goodyear Dunlop Sava Tires 13 partnerskih organizacij z Gorenjske podpisalo zavezo o osveščanju mladih o pravilnem ravnanju z okoljem. Partnerji v kampanji so skupaj zasnovali vrsto različnih aktivnosti. Te so bile sprva osredotočene na pravilno ločeno zbiranje odpadkov. Po štirih letih se je kampanja v šolskem letu 2014/2015 vsebinsko razširila na krovno vsebino, to je na zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki je združila vse doslej obravnavane teme v kampanji. Ta tema bo v središču kampanje tudi v šolskem letu 2015/2016. Ideja o kampanji se je porodila med sodelavci družbe Goodyear Dunlop Sava Tires. V podjetju je bila praksa pravilnega ločevanja odpadkov že dobro urejena, doma pa so sodelavci svoje družinske člane le stežka pripravili do pravilnega ločevanja.

Da družba Goodyear Dunlop Sava Tires s kampanjo na ustrezen način nagovarja ciljno skupino in skupaj s partnerji stremi k uresničljivim ciljem, potrjujeta dejstvi, da kampanja v šolskem letu 2016/17 poteka že sedmo leto zapored in da podpora partnerjev iz leta v leto narašča. Poleg pomembnih številk in mejnikov ter tudi nagrad, je največja potrditev za družbo dejstvo, da s prenašanjem dobrih praks in znanja kampanja pozitivno vpliva na odnos mladih do okolja in na spremembo njihovega vedenja.

Ciljna skupina in cilji

V družbi so pred pričetkom kampanje raziskali področje osveščanja mladih o okoljevarstvenih temah v Sloveniji. Ugotovili so, da na tem področju sicer poteka kar nekaj aktivnosti, nihče pa ni posebne pozornosti namenjal dijakom. Razlog morda leži v dejstvu, da dijaki veljajo za izjemno zahtevno ciljno skupino. Imajo namreč že dodobra izoblikovana mnenja in navade, ki jih je relativno težko spremeniti. Družbi Goodyear Dunlop Sava Tires je to predstavljalo le še večji izziv, zato so za ciljno skupino kampanje izbrali srednješolce.

Poglavitni cilji kampanje Pozor(!)ni za okolje so postali:

  • osveščanje mladih o odgovornem odnosu do okolja,
  • opozarjanje na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do naravnega okolja ter
  • spodbujanje k dobrim praksam in razmisleku, kako lahko sami pripomorejo k varovanju okolja.

Partnerstvo Pozor(!)ni za okolje

Partnerji Pozor(!)ni za okolje 2014/15
Partnerji Pozor(!)ni za okolje 2014/15
Aktivnosti v kampanji Pozor(!)ni za okolje je v šolskem letu 2014/15 snovalo 64 partnerjev.

Pri doseganju zastavljenih ciljev v kampanji imajo ključno vlogo tudi partnerji projekta. Ti z deljenjem strokovnih vsebin srednješolcem na zanimiv način približajo različne vidike okoljevarstva. Vse od ločevanja odpadkov pa do zmanjševanja ogljičnega odtisa - temo, ki jo nosilci kampanje vpeljujejo kot krovno v nadaljnih štirih letih. Partnerji, na ravni vlade, lokalne samouprave, komunalnih podjetij ter izobraževalnih, zdravstvenih, strokovnih in nevladnih organizacij, sodelujejo tudi pri snovanju aktivnosti v kampanji.

Aktivnosti v kampanji

Osrednjo aktivnost v kampanji predstavlja tekmovanje med sodelujočimi srednjimi šolami, spremljajo pa ga še številne dodatne proaktivne aktivnosti sodelujočih šol, raziskava o odgovornem ravnanju z okoljem ter srečanja partnerskih organizacij, ki so namenjena izmenjavi mnenj in izkušenj.

Najbolj aktivni dijaki so EKOninje

Pred začetkom tekmovanja sodelujoče šole med svojimi dijaki izberejo predstavnike projekta, ki smo jih poimenovali EKOninje. Njihova primarna naloga je skrb za potek projekta na šoli. Ta med drugim vključuje tudi pomoč mentorjem šol pri vodenju kampanje, sodelovanje pri pripravi aktivnosti v kampanji, izvajanje teh aktivnosti ter spodbujanje sovrstnikov k odgovornemu ravnanju z okoljem.