Akcije zbiranja starega papirja in čistilne akcije

Organizacija tovrstnih akcij ni zahtevna, potrebna je le volja in pobuda. Učiteljev ni težko prepričati za podporo, z njihovo pomočjo pa se doseže tudi množičnost sodelovanja dijakov.

Akcija zbiranja papirja
Zbiranje papirja, Gimnazija Ormož
Na Gimnaziji Ormož so star papir zbirali v okviru akcije "Star papir, novo upanje" in uspeli zbrati 2103 kg papirja.
Zbiranje papirja
Zbiranje papirja, Šolski center Slovenj Gradec
EKOfrendi Šolskega centra Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta so k zbiranju papirja v šolski zabojnik uspeli pritegniti tudi prebivalce bližnje okolice.
Čiščenje okolice šole
Čistilna akcija, Gimnazija Ormož
Ekofrendi Gimnazije Ormož so pobudniki vsakoletne spomladanske tradicije organiziranja akcije čiščenja šolskega okoliša in aktivnega vključevanja v vsesplošno lokalno čistilno akcijo, skupaj z Mladinskim centrom in Komunalnim podjetjem Ormož.
 
Čistilna akcija, Gimnazija Ledina
Čistilna akcija na Gimnaziji Ledina.
Kompostnik
Kompostnik, Gimnazija Ormož
Na Gimnaziji Ormož so zgradili tudi lasten kompostnik na šolskem dvorišču za biološke odpadke, ki se kopičijo v zbiralnih posodah razmeščenih po naši šoli. Projektu se je priključilo tudi Komunalno podjetje Ormož in dijakom pomagalo pri razširitvi biološkega otoka.
Čistilna akcija Šolski center Slovenj Gradec
Čistilna akcija, Šolski center Slovenj Gradec
V šolskem centru Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta vsako leto organizirajo akcijo čiščenja oklice šole. Poleg tega na šoli velja dogovor, da dežurni dijak in njegov prijatelj vsak dan očistita ožjo okolico šole.