Projekt Gornji vrt

Gimnazija Ledina
Projekt Gornji vrt

Bližina prometnih cest in urbanega okolja je dijake ljubljanske gimnazije spodbudila, da aktivneje razmišljajo o problematiki ogljičnega odtisa. Želeli so opozoriti na naraščajoče pregrevanje mestnih središč in izpostaviti velik neizkoriščen potencial, ki ga predstavljajo površine streh, zato so se pridružili projektu Gornji vrt. Gornji vrt je projekt Zavoda za izobraževanje in svetovanje Špelinice in arhitekturnega biroja Hišeriše, ki se zavzema za izboljšanje kakovosti bivanja z ozelenitvijo ravnih streh in teras v Ljubljani. Gimnazijci proste v okolici šole nameravajo napolniti z zelenimi površinami in poskrbeti za več svežega in čistega zraka.